כמה מותר להפקיד מזומן בבנק הפועלים?

נכון לפברואר 2024, התקיימות שתי תקרות להפקדת מזומן בבנק הפועלים:

 • תקרת יומית: 100,000 ש"ח.
 • תקרת חודשית: 200,000 ש"ח.

התקרות הללו חלות על כל הפקדות המזומן, ללא קשר לסוג השטרות המופקדים.

בנוסף, קיימת מגבלת כמות השטרות שניתן להפקיד בפעולה אחת במכשירי השירות העצמי של הבנק. מגבלה זו משתנה בהתאם לסוג המכשיר:

 • בנקט:  עד 50 שטרות בפעולה אחת.
 • מכשיר עדכון:  עד 20 שטרות בפעולה אחת.

חשוב לציין כי התקרות הללו אינן חלות על הפקדות מזומן בסניפי הבנק. בסניפים, ניתן להפקיד מזומן ללא הגבלה.

פתיחת חשבון בנק הפועלים


בנוסף לתקרות אלו, קיימים מקרים בהם הבנק רשאי לסרב לקבל הפקדת מזומן, גם אם היא עומדת בתקרות. מקרים אלו כוללים:

 • לקוח מנסה להפקיד שטרות פגומים או מזויפים. הבנק יחזיר את השטרות ללקוח ולא יפקיד אותם.
 • לקוח מנסה להפקיד שטרות שלא הוצאו על ידי בנק ישראל. הבנק יחזיר את השטרות ללקוח ולא יפקיד אותם.
 • לקוח מנסה להפקיד שטרות בסכום כולל העולה על 100,000 ש"ח במכשיר השירות העצמי. הבנק לא יאפשר ללקוח להפקיד את השטרות.
 • לקוח מנסה להפקיד שטרות בסכום כולל העולה על 100,000 ש"ח בסניף הבנק. הבנק יאשר את ההפקדה, אך עשוי לחייב את הלקוח בעמלה.

לכן, חשוב לדעת את התקנות וההגבלות של הבנקים בנושא הפקדת מזומן, על מנת להימנע מהפתעות לא נעימות.

בנק הפועלים מוגדר כגוף מחויב בחוק איסור הלבנת הון. על פי החוק, הבנק מחויב לנקוט באמצעי זהירות סבירים כדי למנוע הלבנת הון וטרור.

במסגרת אמצעי הזהירות האלו, הבנק מחויב לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על פעולות מזומן חריגות.

מחשבון ריבית דריבית

פעולות מזומן חריגות הן פעולות מזומן שאינן סבירות בהתחשב בפעילות העסקית או הפרטית של הלקוח. פעולות אלו יכולות לכלול:

 • הפקדת מזומן בסכום גבוה באופן חריג.
 • משיכת מזומן בסכום גבוה באופן חריג.
 • העברת כספים מזוניים לחשבון זר.
 • חלוקת כספים מזוניים באופן חריג.

בנק הפועלים יכול להגדיר קריטריונים משלו לפעולות מזומן חריגות. לדוגמה, הבנק יכול לקבוע כי הפקדת מזומן בסכום של 50,000 ש"ח או יותר ביום אחד היא פעולה חריגה.

אם הבנק מזהה פעולה מזומן חריגה, הוא יבדוק את הנסיבות של הפעולה. אם הבנק סבור שיש חשש לפעילות בלתי חוקית, הוא ידווח על הפעולה לרשות לאיסור הלבנת הון.

רשות לאיסור הלבנת הון תבדוק את הדיווח של הבנק. אם הרשות סבור שיש חשש לפעילות בלתי חוקית, היא תפתח בחקירה.

להלן מספר דוגמאות לפעולות מזומן חריגות שיכולות לעורר את חשדו של בנק הפועלים:

 • לקוח שמפקיד מזומן בסכום גבוה באופן חריג, ללא קשר לפעילות העסקית או הפרטית שלו. לדוגמה, לקוח שמפקיד 50,000 ש"ח ביום אחד, בעוד שבדרך כלל הוא מפקיד רק סכומים קטנים יותר.
 • לקוח שמפקיד מזומן בסכום גבוה באופן חריג, ומסרב למסור מידע על מקור הכסף.
 • לקוח שמפקיד מזומן בסכום גבוה באופן חריג, ומבצע את ההפקדה בזמן קצר.

לדוגמה, לקוח שמפקיד 50,000 ש"ח ביום אחד, לאחר שלא הפקיד מזומן במשך מספר חודשים.

אם אתם מבצעים פעולות מזומן בבנק הפועלים, חשוב להיות מודעים לפעולות המזומן החריגות שיכולות לעורר את חשדו של הבנק. אם אתם מבצעים פעולה מזומן שאתם חוששים שהיא יכולה להיות נחשבת לחריגה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין.

הלוואה חוץ בנקאית מיידית: מועד העברת הכסף ותנאי ההחזר

מהו גובה הפקדת המזומן שמחייב את בנק הפועלים בדיווח?

על פי חוק איסור הלבנת הון, בנק הפועלים מחויב לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על כל הפקדת מזומן בסכום כולל העולה על 100,000 ש"ח.

הדיווח צריך להתבצע בתוך 3 ימי עסקים ממועד ההפקדה. הדיווח כולל את הפרטים הבאים:

 • שם הלקוח, מספר תעודת הזהות שלו ומספר החשבון שלו.
 • סכום ההפקדה.
 • תאריך ההפקדה.
 • מקור ההפקדה.

בנוסף, הבנק מחויב לדווח על כל הפקדת מזומן בסכום כולל העולה על 100,000 ש"ח, גם אם היא בוצעה במספר פעולות באותו יום. לדוגמה, אם לקוח מבצע שתי הפקדות מזומן בסכום של 50,000 ש"ח כל אחת, הבנק יחויב לדווח על שתי ההפקדות גם יחד, מכיוון שסכום ההפקדות הכולל עולה על 100,000 ש"ח.

בנק הפועלים רשאי לדווח גם על הפקדות מזומן בסכום נמוך יותר, אם הוא סבור שיש חשש לפעילות בלתי חוקית.

You are currently viewing כמה מותר להפקיד מזומן בבנק הפועלים?

כתיבת תגובה